Hangzhou Dianzi University Library News

杭州电子科技大学图书馆[馆内通讯]
全部新闻

关于图书馆二楼电子阅览室的通知。

2018-04-03 10:15:03

       因电子阅览室内机器设备陈旧、功能弱化,特别是供电线路老化存在较大消防安全隐患,图书馆拟在经费到位后对电子阅览室进行整体改造及功能调整,在此之前暂时改作读者自修室。
      即日起停止电子阅览功能,同时进行内部整理,开放时间临时调整为8:00~16:00,整理好后开放时间另行通知。如有上机需求的同学可上五楼数字学习中心。
      感谢各位读者对图书馆工作的配合支持!

                                                                           图书馆
                                                                       2018-04-03